Raya

Raya är en beteckning för ursprungsbefolkningen, de Turkana som lever traditionellt ute i bushen. De olika Raya-modellerna har gjorts med inspiration från turkanakulturen. Det är huvudsakligen Birgitta Arnlund som återskapat modeller från foton. Priserna varierar.