Akure

Akure Susan kom med i ANAs smyckesgrupp från början. Men sedan har hon även arbetat i vår restaurang och bageri. Hon har fem barn. Hennes första man dog tragiskt 2013 av sjukdom. Susan var gravid med fjärde barnet då han dog. Det blev en pojke som först skulle få namnet Karin efter en av våra volontärer. Men då Karin förklarade att det är ett flicknamn ändrade Susan namnet till Karins far Anders. Nu har Susan en ny man och har fått sitt femte barn med honom. Susan säger att hon trivs i alla ANAs verksamheter och är mycket

This slideshow requires JavaScript.

glad för inkomsten hon får.